Bij het ontwerpen en realiseren van een groen schoolplein of natuurspeeltuin worden door de ontwerper, hovenier of keuringsinstantie nogal wat vaktermen gebruikt. Daarom hieronder een aantal artikelen om je te helpen begrijpen wat er bedoeld wordt.

Artikelen in Speelnatuur vaktermen

Samenspeeltuin
Een samenspeeltuin is een speelruimte waar kinderen met en zonder handicap samen...
Inclusief spelen
Inclusief spelen betekent dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen...
Eutr bossen
De European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal...
Speelwaarde
Speelwaarde van een speelobject gaat over de waarde die het object heeft in het...
Participatie
Participatie betekent letterlijk actief meedoen. In de wereld van het...
Co-creatie
Co-creatie is een vorm van participatie, waarin alle partijen gezamenlijk tot...
Onzichtbaar inclusief
In een speelruimte die onzichtbaar inclusief is, zie je niet dat kinderen met...
Wat is afkoppelen van HWA?
Met afkoppelen wordt bedoeld dat de hemelwaterafvoer (de regenpijpen dus) worden...
Wat zijn brusjes?
Brusjes zijn de broertje en zusjes van een zorgintensief kind. Op www.brusjes.nl...
Wat is bewegend leren?
Bewegend leren is een term die veel in het onderwijs gebruikt wordt. Het idee...
Wat is beheer van een speeltuin?
Met het beheren van een speeltuin wordt het onderhoud bedoeld. Elke speelruimte...
Wat is een cunet?
Een cunet is het gat dat wordt gegraven om er daarna iets in te doen, dat kunnen...
Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is een samenvoeging van de woorden biologisch en diversiteit....
wat is de 3% speelnorm
De 3% speelnrom is een richtlijn voor gemeenten, om 3% van de buitenruimte in...
Wat is de lokale inclusie agenda?
In het VN verdrag Handicap dat sinds 2016 van kracht is , staat wat Nederland...
Wat is sensorisch spelen?
Sensorisch spelen, is spelen waarbij de zintuigen geprikkeld worden. Het wordt...
Gemeentelijke regelgeving voor schoolpleinen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderhuisvesting. Scholen krijgen...