Co-creatie

Co-creatie is een vorm van participatie, waarin alle partijen gezamenlijk tot een ontwerp komen. Vaak wordt er ook door de gebruikers meegewerkt aan de realisatie en onderhoud van de buurttuin of speelplek. 

Bij co-creatie zijn alle partijen gelijkwaardig in het proces en komt men gezamenlijk tot een eindresultaat. Dit zorgt ervoor dat bewoners zich 'eigenaar' voelen van de betreffende plek, waardoor de kwaliteit van ontwerp, realisatie en onderhoud hoger wordt. Als kinderen en jongeren erbij betrokken worden is er vaak minder last van vandalisme, want je 'eigen' plek daar zorg je goed voor!

Reactie plaatsen