jantje betonnorm

wat is de 3% speelnorm

De 3% speelnrom is een richtlijn voor gemeenten, om 3% van de buitenruimte in woonwijken in te richten als speelruimte. Het wordt ook wel de Jantje Beton norm genoemd.

Jantje Beton norm:
Minimaal 3% van de bebouwde oppervlakte (dit is het totale oppervlakte dat door gebouwen, tuinen, infrastructuur e.d. wordt ingenomen) wordt bestemd voor buitenspeel- en verblijfsruimte (formele speel- en verblijfsruimte). Stoepen en vergelijkbare openbare ruimte worden hierin niet meegeteld. Groenvoorzieningen bijvoorbeeld kunnen hierin wel worden meegeteld, mits deze hiervoor geschikt zijn en de omschrijving in het bestemmingsplan duidelijk maakt dat de gebieden met deze bestemming als speelruimte kunnen fungeren

Naar aanleiding van een niet aangenomen wetsvoorstel van de SP, Jantje Beton en NUSO uit 2003 heeft de Raad van State aangegeven dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende speelruimte. Daarop heeft minister Dekker twee jaar later een beleidsbrief aan gemeenten gestuurd met de oproep de 3% Jantje Betonnorm als absolute ondergrens te hanteren.

Uiteraard is dit een richtlijn en is deze bedoeld om ervoor te zorgen dat er bij de inrichting van wijken aan speelruimte gedacht wordt. Elke situatie is anders en er zal per locatie/wijk bekeken moeten worden wat er daadwerkelijk mogelijk is. Bij oude binnensteden is 3% niet haalbaar, bij nieuwbouw kan er alweer veel meer.

speelplekken

Ook het aantal kinderen en de leeftijden die ze hebben zijn van belang. Ook is het nodig om te bekijken welke drukke wegen, of water de kinderen belemmeren om bij de speelruimte te komen. De meeste gemeenten hebben een speelvisie ontwikkeld waarin dit beschreven staat.

Reactie plaatsen