Eutr bossen

De European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Vanaf 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

De EUTR verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout of houtvezel, voldoen aan een aantal eisen die binnen de EUTR worden gesteld. Partijen die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen dienen een zorgplichtsysteem ingericht en toegepast te hebben. Met dit zorgplichtsysteem geven de partijen garanties over de legale herkomst van hun producten door een aantal zorgvuldigheidseisen. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen bestaat uit:
  • gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden
  • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt
  • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.
Ook voor handelaren verderop in de keten stelt de EUTR de administratieve verplichting om nauwkeurig leveranciers en klanten bij te houden. De NVWA  is de uitvoerend instantie die de naleving van de EUTR controleert. Het overtreding van de EUTR wordt gezien als een economisch delict waarop hoge boetes staan. De EUTR is geldig in alle landen van de EU.

Reactie plaatsen