vogelnestschommel

Wat is de lokale inclusie agenda?

In het VN verdrag Handicap dat sinds 2016 van kracht is , staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Dat kan gaan over werk, vervoer, onderwijs, cultuur, sport en dus ook over spelen. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het verdrag in Nederland. 

In deze afbeelding zie je waar het over gaat:

iedereen doet mee

Gemeenten zijn verplicht om een plan te maken waaruit blijkt hoe zij dit aanpakken. Dat plan wordt vaak de Lokale Inclusie Agenda genoemd. 
Speelnatuur is er voorstander van dat er ook een plan wordt gemaakt hoe speelruimtes inclusiever kunnen worden gemaakt.Reactie plaatsen