afkoppelen hwa

Wat is afkoppelen van HWA?

Met afkoppelen wordt bedoeld dat de hemelwaterafvoer (de regenpijpen dus) worden losgekoppeld van het riool. Dit wordt gedaan om het riool te ontlasten bij grote regenbuien en het is een goede bijdrage aan de klimaat adaptatie. In onze ontwerpen van bijvoorbeeld groene schoolpleinen gebruiken we dit regenwater vaak om mee te spelen en wordt het meestal gecombineerd met een waterpomp, om ook te kunnen spelen met water als het niet regent.

Reactie plaatsen