variatie in beplanting

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een samenvoeging van de woorden biologisch en diversiteit. Diversiteit dat betekent afwisseling of variatie.
Biodiversiteit gaat over de aantallen, de verschillende soorten en de variatie hier binnen van alle dieren, planten, zwammen en micro-organismen. Elk organisme speelt zijn eigen rol binnen een bepaald gebied. Hoe groter de variatie binnen dat gebied, hoe beter het in staat is om moeilijkheden te overwinnen zoals droogte, te veel water of  bijvoorbeeld heel veel spelende kinderen.

Mensen zijn onderdeel van het ecosysteem, we zijn afhankelijk van gezonde lucht en bodem voor ons voedsel en gezondheid. Biodiversiteit is daarom een belangrijk onderdeel van duurzaamheid dat vaak over het hoofd wordt gezien. Hier is een mooi filmpje te zien met meer uitleg erover.


Biodiversiteit op een groen schoolplein:

Een natuurspeeltuin of groen schoolplein is een kleine ruimte, maar daarbinnen kan je heel veel variatie aanbrengen, dat zeker in de versteende binnenstedelijke gebieden veel meerwaarde heeft voor de natuur en natuurlijk ook voor de kinderen. Want als je allemaal verschillende bomen en struiken hebt op het schoolplein dan heb je veel verschillende bladeren met allemaal andere vormen en kleuren. Er zijn verschillende vruchten, bloemen of noten op verschillende momenten in het jaar, wat heel leerzaam én leuk is.
Reactie plaatsen