kaal schoolplein

Modelverordening VNG afmeting schoolpleinen

Hoe groot moet een schoolplein zijn?

Tot 1997 werd het ‘Wenkenblad’ van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gebruikt. Daar stond in: ‘het speelgebied bestaat uit een verhard en een onverhard gedeelte in de verhouding 2:1, waarbij het verharde deel een oppervlakte heeft van ten minste 300 vierkante meter.’ Gezamenlijk is dat dus 450m2. Let op: dus toen was er ook de eis dat er een onverhard deel is!

Er bestaat nu geen landelijke normering (vanuit OCenW) meer voor het verharde gedeelte van het schoolplein. In de modelverordening van de VNG wordt in bijlage III, deel D de normering voor het verharde deel van het terrein aangegeven: 3 m2 per leerling, met een minimum van 300 m2, vanaf 200 leerlingen kan met 600 m2 worden volstaan. En dan maakt het dus niet uit of je 1000 leerlingen hebt of 201, dat is toch best heel erg raar.Reactie plaatsen