Beheersplan speeltuin

Een beheersplan is het plan waarin omschreven is wat er gedaan wordt om een speeltuin of speeltoestel veilig te houden.

Als beheerder moet je voor elk speeltoestel een logboek bijhouden. Je toont hiermee aan dat je hebt nagedacht over de veiligheid en je kan het goed bijhouden wat je gedaan hebt. Het logboek kan per toestel de volgende informatie bevatten:
 • Identificatie van het speeltoestel:
  • naam en adres van de eigenaar
  • naam en adres van beheerder
  • beschrijving van het speeltoestel, bij voorkeur met foto
  • naam van de fabrikant of importeur
  • bouwjaar
  • serie-of typeaanduiding
  • het serienummer, voor zover van toepassing
 • Aantekeningen betreffende de inspecties en het onderhoud:
  • datum en tijdstip van de inspectie en het onderhoud en gegevens over de uitvoerder
  • geconstateerde gebreken of veranderingen in de staat van het toestel en de reparateur
  • vervanging van belangrijke onderdelen en gegevens over de leverancier van deze onderdelen
 • Als er een ongeluk gebeurt:
  • de oorzaak of de vermoedelijke oorzaak
  • de opgetreden verwondingen
  • wat je hebt gedaan om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt
Mocht er een ongeluk en een claim komen (gebeurt niet vaak gelukkig), dan kan je dit gebruiken om te laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om het toestel veilig te houden

 

 
Reactie plaatsen