Wat is de WAS?

WAS is de afkorting voor Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Hier kan je het lezen. In dit warenwetbesluit is de veiligheid van speeltoestellen en attracties geregeld. Elk speeltoestel moet voldoen aan het WAS. Het gaat over de eisen die gesteld worden bij de fabricage en het ontwerp en de keuring voordat je het in gebruik neemt. Ook is het van belang dat er een Nederlandse gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructie, waarschuwingen en andere belangrijk informatie in een constructiedossier worden gezet. Na plaatsing moet er een logboek of actueel dossier worden bijgehouden en moet er onderhoud gedaan worden aan het toestel.

Alle speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan de WAS, dus ook als je zelf een trampoline buiten zet. In de praktijk wordt dit vaak gedoogd.

De wet, kortweg het Attractiebesluit, schrijft voor dat ieder speeltoestel ‘veilig’ moet zijn. Of je toestel ook daadwerkelijk veilig is, dat bepaalt een ‘AKI’: een Aangewezen Keurings Instelling. De AKI kán hiervoor de normen gebruiken, en dat is in de praktijk ook de meest gangbare werkwijze. Dat gebeurt dan door middel van een stukskeuring bij bijvoorbeeld een nieuw gebouwd speeltoestel. Maar de AKI kan ook door een zogenaamde risico-analyse te doen bepalen of je speeltoestel veilig is. In de praktijk gebeurt dit vrijwel nooit op dit moment (2020).
Reactie plaatsen