NVWA

NVWA is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zij inspecteren of speeltoestellen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld een speeltuin, indoor speelhal of trampolinehal, veilig zijn. Als ze onveilige toestellen aantreffen dan worden er maatregelen getroffen waardoor de toestellen niet meer gebruikt kunnen worden. Zij kunnen een speeltoestel afsluiten met behulp van bijvoorbeeld een lint eromheen. Een inspecteur van een bedrijf dat inspecties doet mag dit niet, zij mogen alleen advies geven, de NVWA mag dit wel en ze mogen ook een proces-verbaal opmaken.

De inspecteurs van de NVWA controleren of speeltoestellen zijn gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI) en of het beheer van de geplaatste toestellen goed wordt uitgevoerd. Ook kijken ze of de toestellen veilig gebruikt kunnen worden. Als er een ongeluk gebeurt komen ze ook onderzoeken wat er precies is gebeurd. Ze kunnen ook bestuurlijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er verbeteringen worden doorgevoerd.
Reactie plaatsen