geld voor groene schoolpleinen

Marianne Greenall

geld voor groene schoolpleinen

Marianne Greenall

fondsen- en subsidiewerver
voor groene schoolpleinen
de fondsenwerver aan het werk

Marianne regelt het budget

Op basis van de wensen van het team en de kinderen, het ontwerp en de begroting, gaat zij aan de slag met fondsenwerving, subsidietrajecten of crowdfunding. Inmiddels zijn al meerdere projecten succesvol verlopen. 

voorwaarden voor succes:

In een kennismakingsgesprek kan je project worden getoetst op voorwaarden die van belang zijn. 

Marianne weet er alles van!


Om draagvlak en aandacht te krijgen voor het plein is het belangrijk successen te vieren en deze te communiceren naar de buitenwereld. Marianne helpt je hierbij door het opstellen van berichten voor pers en sociale media. 

wil je meer weten: